Filtras
Ričardas Doveika

~2014-06-05~

KUNIGAS R.DOVEIKA PERKELIAMAS Į KITĄ BAŽNYČIĄ

Vilniaus arkivyskupijos kurija paskelbė apie naujus kunigų paskyrimus. Atrodo, tokie pokyčiai turės įtakos ne vienai šią vasarą tuoktuves planavusiai porai, nes užsakytos datos galioja konkrečioje bažnyčioje, o ne pas konkretų kunigą. O juk, būkime atviri, bažnyčią dažnai renkamės pagal jai vadovaujantį dvasinį tėvą.

Kun. Justinas ALEKNAVIČIUS - skiriamas Varėnos dekanato dekanu.

Kun. Marijan APRIŠKO - atleidžiamas iš Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Švenčionių Visų Šventųjų parapiją.

Kun. Aušvydas BELICKAS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Šv. Mikalojaus parapiją.

Kun. Deimantas BRAZIULIS - atleidžiamas iš Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo, Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo, Palūšės Šv. Juozapo bei Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijų klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijas bei rektoriumi į Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Kun. Aldas Antanas ČEPONIS - atleidžiamas iš Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapiją.

Kun. Medardas ČEPONIS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebono pareigų ir skiriamas į Švenčionių Visų Šventųjų, Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijas klebonu, bei skiriamas Švenčionių dekanato dekanu.

Kun. Jan ČERNIAVSKI - atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, šeimos karalienės ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu, Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios rektoriumi.

Kun. Gintaras ČERNIUS - atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Linkmenų Švč. Trejybės, Kazitiškio šv. vysk. Stanislovo, Palūšės Šv. Juozapo parapijų klebonu.

Kun. Virginijus ČESNULEVIČIUS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos klebono pareigų ir skiriamas administratoriumi į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapiją, rektoriumi į Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčią, bei skiriamas naujai įsteigto Vilniaus I dekanato dekanu.

Kun. Ričardas DOVEIKA - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapiją.

Diak. Valentin DULKO - skiriamas į Vilniaus, Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos parapiją diakono tarnystei atlikti.

Kun. Aleksandr GAIČAUSKAS - skiriamas vikaru į Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapiją.

Kun. Valdas GIRDŽIUŠAS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją ir naujai įsteigto Vilniaus II dekanato dekanu.

Mons. Wojciech GORLICKI - skiriamas naujai įsteigto Naujosios Vilnios dekanato dekanu.

Kun. Miroslav GRABOVSKI - atleidžiamas iš Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono ir Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapiją.

Kun. Nerijus GRIGALIŪNAS - atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapiją.

Kun. Sigitas GRIGAS - atleidžiamas iš Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapiją.

Kun. Kazimir GVOZDOVIČ - atleidžiamas iš Rimšės Švč. Trejybės, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas administratoriumi į Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčią.

Diak. Arūnas KALPAKOVAS - skiriamas į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją diakono tarnystei.

Kun. Arūnas KESILIS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapiją, Sužionių Šv. Felikso Valua parapiją.

Kun. Eduardas KIRSTUKAS - atleidžiamas iš Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono ir Sužionių Šv. Felikso Valua parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją.

Kun. Raimundas MACIDULSKAS - atleidžiamas iš Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Švenčionėlių Šv. Edvardo parapiją.

Kun. Juzef MAKUT - skiriamas vikaru į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją.

Kun. Mozė MITKEVIČIUS - atleidžiamas iš Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir išvyksta studijuoti.

Kun. Robertas MOISEVIČ - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos Propedeutinio kurso ugdytojo pareigų ir skiriamas vikaru į Vilniaus Šv. Teresės parapiją.

Diak. Daniel NARKUN - skiriamas į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją diakono tarnystei.

Kun. Jonas NAUJOKAITIS - atleidžiamas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją.

Kun. Pavelas PAUKŠTO - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios) parapijos vikaro pareigų ir skiriamas klebonu į Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapiją ir Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) parapiją.

Kun. Edmundas PAULIONIS - atleidžiamas iš Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos klebono bei Linkmenų Švč. Trejybės parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapiją.

Kun. Vidas SMAGURAUSKAS - atleidžiamas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos bei Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijų klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapiją ir Ignalinos dekanato dekanu.

Mons. Robertas ŠALAŠEVIČIUS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo parapijos administratoriaus pareigų bei lieka eiti kanclerio pareigas.

Kun. Valentinas ŠIUŠA - atleidžiamas iš Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovu.

Kun. Jan ŠUTKEVIČ - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Baltramiejaus parapijos klebono pareigų ir paliekamas toje pačioje parapijoje rezidentu (emeritu).

Kun. Raimundas VARANECKAS - atleidžiamas iš Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) parapiją.

Kun. Jonas VARANECKAS - skiriamas Trakų dekanato dekanu.

Kun. Algis VAICKŪNAS - atleidžiamas iš Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bei Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) parapijų klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Rimšės Švč. Trejybės, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos parapijas.

Mons. Vaclavas VOLODKOVIČ - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovo pareigų ir skiriamas klebonu į Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapiją, bei skiriamas Šalčininkų dekanato dekanu.

Kun. Ruslanas VILKEL - atleidžiamas iš Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapiją ir naujai įsteigto Vilniaus Kalvarijų dekanato dekanu.

Kun. Vitold ZUZO - atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos parapiją.

1618808929Uzpildymui_AA_Studio-181.jpg

VISA TIESA APIE VESTUVES: POKALBIS SU ALGIRDU TOLIATU

SP_fotografija nuotrauka

ŠIUOLAIKINIS NUOTAKOS „IŠPIRKIMAS: 4 IDĖJOS

Vestuvių paroda Vilniaus Rotušėje žurnalo viršelis

VESTUVIŲ PARODOS 2015 ŽURNALAS: DAUGYBĖ PATARIMŲ

Ligita Vaitkutė vestuvių nuotrauka

NAUJOVĖ: SANTUOKĄ GALIMA REGISTRUOTI BET KURIAME MIESTE

Vestuvių sonata - vaišės prie bažnyčios. Weird Beard photography

PLANUOTOJOS PATARIMAI: TOBULOS VAIŠĖS PO CEREMONIJOS

Eva shoot photography nuotrauka

VESTUVIŲ DIENOS PLANAS: KAIP JĮ PASIDARYTI?

Daugiau
naujienų

ajax loader