Filtras
Santuoka bažnyčioje AA Studio

~2021-03-23~

KĄ TURITE ŽINOTI, JEI TUOKIATĖS BAŽNYČIOJE

Santuoka bažnyčioje yra iškilmingiausia ir oficialiausia vestuvių šventės dalis, kurios metu jaunavedžiai duoda vienas kitam priesaiką visam likusiam gyvenimui, o Bažnyčia besituokiantiems suteikia Santuokos sakramentą.

"AA Studio" nuotr.

Priesaika ir žiedas – tai du Santuokos sakramento simboliai. Priesaika simbolizuoja laisvą ir viešą, t. y. paskelbtą Dievo ir žmonių akivaizdoje, pasižadėjimą visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti laimėje, varge, sveikatoje bei ligoje. Žiedas reiškia įsipareigoji- mą ir ištikimybę visam likusiam gyvenimui.

Jei priimsite Santuokos sakramentą, prieš tai turėtumėte žinoti kelis dalykus.

Apsilankyti pas kunigą rekomenduojama iki santuokos sudarymo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams. Eidami į susitikimą turėkite asmens tapatybės dokumentus.

Antrojo susitikimo su kunigu metu jau turėsite pristatyti visus reikiamus dokumentus: asmens tapatybės dokumentus, Krikšto pažymą, pažymą apie išklausytus sužadėtinių kursus, lei- dimą santuoką sudaryti už parapijos ribų (aktualu tiems, kurie tuoktis planuoja ne vieno iš sužadėtinių parapijoje).

Sužadėtiniai turi pateikti Krikšto liudijimus, patvirtinančius, kad yra priėmę Krikšto sakramentą. Liudijimą išduoda krikšto vietos klebonas. Atsiimti Krikšto liudijimą gali nebūtinai sužadėtiniai, jis išduodamas ir paprašius sužadėtinių šeimos nariams. Taip pat sužadėtiniai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog nė vienas iš jų anksčiau nebuvo sudaręs bažnytinės santuokos. Dokumento forma yra laisva, jis išduodamas bažnyčioje, kurioje priimtas Krikšto sakramentas.

SVARBU: Paprastai šie du dokumentai išduodami kaip vienas, o jo galiojimas – pusė metų.

Jei planuojama Santuokos sakramentą priimti ne vieno iš sužadėtinių parapijoje, reikalingas leidimas susituokti už parapijos ribų. Šį leidimą išduoda parapijos, kurioje gyvena jaunavedžiai, klebonas, o dokumentas galioja pusę metų.

Jeigu vienas iš sužadėtinių yra nekrikštytas visai arba krikštytas, bet ne Katalikų Bažnyčioje, tuomet reikalingas kito sužadėtinio (kuris yra katalikas ir krikštytas Katalikų Bažnyčioje) gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai. Jei tokio leidimo neturė- site, bet jums pavyktų sudaryti santuoką, ji būtų laikoma negaliojančia.

Sužadėtiniai turi būti priėmę Pirmosios Komunijos ir / ar Sutvirtinimo sakramentą. Jei sakramentų neturite, reikalinga juos priimti iki santuokos sudarymo. Jei iki santuokos nebūtų galimybės priimti šių sakramentų, tuomet sprendimą, ar sudaryti šią santuoką, priima kunigas, kuris laimins santuoką.

Abu būsimieji jaunavedžiai turi būti pilnamečiai, t. y. ne jaunesni kaip 18 metų. Jei sudaryti santuoką nori jaunesni nei 18 metų asmenys, tam reikalingas vyskupo leidimas.

Jei laukiatės kūdikio, šį faktą turėtumėte pasakyti santuoką laiminsiančiam kunigui. Sudaryti santuoką jis uždrausti negalės, bet kunigas turi įsitikinti, kad santuokos sudarymo pagrindas yra ne nėštumas ir, jei būsima nuotaka nesilauktų, santuoka vis vien būtų sudaroma.

Santuokos liudininkai turi būti pilnamečiai.

Iki santuokos sudarymo sužadėtiniai turi išklausyti paskaitų ciklą. Santuoką laiminsiantis kunigas paprastai jaunavedžiams pasiūlo kursus, suteikia reikiamos informacijos apie juos. Šie kursai yra privalomi visiems, kurie planuoja priimti Santuokos sakramentą.

Atvykus pas kunigą į susitikimą, turėsite užpildyti anketą. Rekomenduojama žinoti tokius dalykus: Sutvirtinimo sakramento data ir vieta, būsimų liudininkų vardai, pavardės.


 

1618812688zuza-galczynska-c5_eQi4rrjA-unsplash.jpg

12 IDĖJŲ VIDURNAKČIO PRAMOGOMS

1606137129I0010.jpg

50 PROFESIONALIOS VESTUVIŲ PLANUOTOJOS PATARIMŲ NUOTAKAI

1540405241IMG_4413.jpg

Vestuvių planuotoja EGLĖ ČIURLIONYTĖ pataria

nusiramink ir ištekėk

VESTUVĖS BE STRESO. 10 PATARIMŲ NUOTAKOMS

Redijus photography nuotrauka

5 PATARIMAI, KAIP IŠSIMIEGOTI PRIEŠ VESTUVES

Dom Bow Tie Peteliškes LUX108 nuotrauka

BŪSIMIEJI JAUNAVEDŽIAI ATSKLEIDĖ, APIE KOKIO STILIAUS ŠVENTĘ SVAJOJA

Daugiau
naujienų

ajax loader